SWAP TRONG FOREX LÀ GÌ?

Oct 15, 2020
Tags
Categories

Là một dân trade forex, bạn sẽ phải cân nhắc tất cả các chi phí liên quan đến giao dịch của mình. Tùy thuộc vào sàn forex của bạn, chúng có thể bao gồm phí hoặc hoa hồng dựa trên khối lượng giao dịch và tất nhiên là chi phí chênh lệch. Một điều bị lãng quên nhiều về chi phí là phí swap. Vậy swap trong forex là gì?

swap trong forex la gi

Swap trong forex là gì?

Nói một cách đơn giản hơn, swap về cơ bản là các giao dịch liên quan đến hai loại tiền tệ và giao dịch của chúng. Các bước cơ bản liên quan đến swap là:

Một số tiền cụ thể của một loại tiền tệ được mua hoặc bán bằng một loại tiền tệ khác, với tỷ giá đã thỏa thuận, vào một ngày ban đầu, được gọi là ngày gần kề.

Cùng một số lượng tiền tệ được bán hoặc mua đồng thời so với tiền tệ khác, theo tỷ giá thỏa thuận thứ hai, vào một ngày khác, được gọi là ngày xa.

Các giao dịch này liên quan đến việc cộng hoặc trừ một số pips hoặc một phí swap nhất định khỏi tỷ giá hối đoái của ngày giá trị ban đầu, thường là tỷ giá giao ngay, để có được tỷ giá hối đoái kỳ hạn.

 Xem các sàn forex không tính phí swap

Swap trong forex được tính như thế nào?

Phí swap cho một ngày giá trị cụ thể được xác định trên cơ sở tổng chi phí liên quan đến việc cho vay một loại tiền tệ và vay một loại tiền tệ khác trong khoảng thời gian giữa ngày giao ngay và ngày giá trị. Còn được gọi là chi phí thực hiện, phí swap được cộng hoặc trừ vào ngày giao ngay.

swap trong forex la gi

Trong khi tính toán phí swap, số ngày kể từ ngày giao ngay cho đến ngày kỳ hạn được xem xét, cùng với lãi suất tiền gửi liên ngân hàng hiện hành cho hai loại tiền tệ liên quan. Đối với người bán tiền tệ kỳ hạn có lãi suất cao hơn, chi phí ghi sổ hoặc phí swap sẽ là dương, trong khi trong trường hợp người đó mua tiền tệ kỳ hạn có lãi suất cao hơn, chi phí thực hiện sẽ là âm.

Hãy xem xét ví dụ về một trong những cặp tiền tệ phổ biến nhất, EUR/USD. Giả sử lãi suất ở khu vực châu  u là 5,25%, trong khi ở Mỹ là 3,25%. Một người mở một vị thế bán với rất nhiều EUR/USD và bán 1000 euro, vay chúng ở mức 5,25% và gửi đô la đã mua với lãi suất 3,25%. Bây giờ, do lãi suất cao hơn ở Châu  u, phí swap sẽ là số âm và tổng số phí swap sẽ được ghi nợ từ tài khoản của nhà giao dịch. Trong trường hợp ngược lại, khi lãi suất ở châu  u thấp hơn ở Mỹ, khoản phí swap sẽ được gửi vào tài khoản của nhà giao dịch.

Khi nào tận dụng swap trong forex?

Swap khá hữu ích cho việc chuyển đổi tạm thời các khoản vay hoặc tiền gửi ngắn hạn từ một loại tiền tệ này sang một loại tiền tệ khác. Ví dụ: nếu bạn thặng dư EUR và thiếu USD trong một khoảng thời gian cụ thể, bạn có thể đổi EUR thặng dư lấy USD lấy giá trị giao ngay và đồng ý đổi lại sau một tuần để lấy giá trị khác. Số lượng tiền tệ được trao đổi lại thường nhiều hơn số lượng tiền tệ được trao đổi do số tiền lãi phải trả hoặc phải thu bằng loại tiền tệ mà nhà giao dịch hoán đổi.

Swap trong forex cũng có thể được sử dụng để tận dụng thặng dư tiền mặt tạm thời để cải thiện thu nhập đầu tư ngắn hạn. Một công ty cũng có thể sử dụng phí swap cho các mục đích bảo hiểm rủi ro.