PHÍ QUA ĐÊM SÀN FBS LÀ BAO NHIÊU? TÍNH NHƯ THẾ NÀO?