คู่มือ SWAP ของ EXNESS 2019 | ฟอเร็กซ์ โบรกเกอร์ BRKV

คู่มือ SWAP ของ EXNESS 2019

SWAP คืออะไร?

สวอปคือสัญญารองที่สองฝ่ายได้ทำการเทรดตราสารผ่าน ตราสารเหล่านี้สามารถเป็นได้เกือบทุกอย่าง แต่สวอปที่แพร่หลายคือกระแสเงินสดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่ตกลงไว้ล่วงหน้า ปกติแล้วเงินทุนจะไม่มีการเปลี่ยนมือ แต่ละกระแสเงินสดจะมีหนึ่งขาของสวอป บางกระแสก็ตายตัว บางกระแสสามารถแปรปรวนได้ ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินลอยตัว ดังนั้นเมื่อคุณเลือกโบรกเกอร์ อย่างเช่น Exness คุณควรให้ความสนใจกับสวอปของเขา เพื่อดูว่าเหมาะกับกลยุทธ์การเทรดของคุณหรือไม่

 

สวอปประเภทที่พบได้มากสุดคือ interest rate swap สวอปไม่มีการเทรดบนการแลกเปลี่ยน และผู้ลงทุนปลีกมักไม่ข้องเกี่ยวกับสวอป สวอปคือสัญญาซื้อขายโดยตรงระหว่างธุรกิจหรือสถาบันการเงิน

 

สำหรับ interest rate swap ฝ่ายต่างๆแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (จำนวนนี้ไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันจริงๆ) เพื่อที่จะจำกัดความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยหรือเพื่อคาดเดา ตราสารที่แลกเปลี่ยนในสวอปไม่จำเป็นต้องเป็นการชำระดอกเบี้ย มีสัญญาสวอปแปลกๆนับไม่ถ้วน แต่สัญญาโดยทั่วไปประกอบด้วย สวอปโภคภัณฑ์, สวอปสกุลเงิน, สวอปหนี้สิน, และสวอปผลตอบแทนรวม

คู่มือ swap ของ exness

ประเภทของ SWAP

COMMODITY SWAPS

สวอปโภคภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนราคาโภคภัณฑ์ลอยตัว อย่างเช่นราคาตำแหน่ง Brent Crude oil สำหรับราคาที่ตั้งไว้ในระยะเวลาที่ตกลงกัน ตามที่ได้ยกตัวอย่างไป สวอปโภคภัณฑ์มักเกี่ยวข้องกับน้ำมันดิบ

 

CURRENCY SWAPS

สำหรับสวอปสกุลเงิน แต่ละฝ่ายแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยและเงินต้นของเงินที่กู้บนหนี้สินสกุลเงินในสกุลเงินที่ต่างกัน ไม่เหมือนอย่าง interest rate swap เงินทุนไม่ใช่จำนวนที่ตกลงกัน แต่มีการแลกเปลี่ยนพร้อมกับดอกเบี้ยหนี้สิน สวอปสกุลเงินสามารถทำระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น จีนได้เข้าร่วมสวแปกับอาร์เจนตินา ช่วยให้เงินนอนของอาร์เจนตินามั่นคง

 

DEBT-EQUITY SWAPS

การแปลงหนี้และทุนเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนหนี้เพื่อทุน ในกรณีที่บริษัทเทรดอย่างเปิดเผย นี่จะหมายถึงพันธบัตรหุ้น เป็นช่องทางเพื่อบริษัทจะรีไฟแนนซ์หนี้หรือจัดสรรโครงสร้างทุนใหม่

 

TOTAL RETURN SWAPS

สำหรับ total return swap ผลตอบแทนทั้งหมดจากหลักทรัพย์จะและเปลี่ยนเพื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่ นี่ทำให้มีฝ่ายที่จ่ายด้วยอัตราคงตัวต่อหลักทรัพย์นั้น –ตัวอย่างเช่นหุ้นหรือดรรชนี- โดยไม่ต้องใช้เงินทุนเพื่อถือครอง

 

SWAP ที่ EXNESS

สวอปมีการใช้ในเครื่องมือที่หลากหลาย โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของสัญญา เพื่อคำนวณจำนวนของสวอปที่ใช้กับตัวแปรเฉพาะต่างๆของธุรกรรม คุณสามารถใช้ Trader’s calculator ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดครบถ้วนของการใช้สวอปในบัญชีที่ Exness

คู่มือ swap ของ exness

บัญชี SWAP-FREE ของ EXNESS

Exness ได้สร้างบัญชีไม่มีสวอปพิเศษสำหรับผู้อาศัยในประเทศอิสลาม ในบัญชี swap-free จะไม่มีการฝากเงินรายวัน การถอนเงินทุน หรือการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสวอป ดังนั้น ลูกค้าจะไม่ได้รายรับพิเศษใดๆ และไม่มีการสูญเสียเพิ่มเติม

 

บัญชีนี้เปิดเองอัตโนมัติ: ระบบจะระบุว่าลูกค้าคนใดพักอาศัยในประเทศอิสลาม โดยข้อมูลพาสปอร์ตหรือรหัสพื้นที่โทรศัพท์ในข้อมูลส่วนตัวลูกค้า และระบุในสถานะบัญชีว่า “swap-free”

 

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า: ลูกค้าที่พบว่ามีการละเมิดสถานะ “swap-free” ที่บันทึกลงในบัญชี Exness สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะนี้ในทุกบัญชีเทรดของลูกค้า และนำสวอปไปใช้ในบัญชี ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่ลูกค้าได้ใช้สถานะ “swap-free” การใช้ที่ไม่เหมาะสมในกรณีนี้รวมถึง กรณีที่ธุรกรรมขนาดใหญ่มีสวอปติดลบ ซึ่งไม่ถูกจัดเก็บโดย Exness เช่นเดียวกันกับสถานะ “swap-free”

Leave a Reply

Best forex brokers for beginners, Best forex brokers in Thailand, Best forex demo account, Best forex welcome bonus, Best forex contest, Best forex bonus, Biggest forex brokers, Lowest spread brokers, Most reliable forex brokers, Best ECN brokers, Best forex brokers, โบรกเกอร์ forex ที่ดีที่สุด

Disclaimer: All articles in this website are my personal perspective. I don’t encourage you follow them. Because you can lost all your fund. I don’t response for all your loss if you follow them.